กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.162.133.222  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
___________________________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายนพรัตน์ ถาวงค์
นายนพรัตน์ ถาวงค์
ประธานสภา อบจ.น่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ท่าวังผา
นายธีระ  ปัญญาอินทร์
นายธีระ ปัญญาอินทร์
รองประธานสภา อบจ.น่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.เวียงสา
นายกิตติศักดิ์  วรรณสกุลเจริญ
นายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ
รองประธานสภา อบจ.น่าน
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.เมืองน่าน
นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ
นายยลดา เกริกก้อง สวนยศ
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.เมืองน่าน
นายสมเกียรติ  ยะกับ
นายสมเกียรติ ยะกับ
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.เมืองน่าน
นายบันทูน ครองดี
นายบันทูน ครองดี
ส.อบจ.น่าน เขต 4 อ.เมืองน่าน
นายวีระชัย เอื้ออารีราษฎร์
นายวีระชัย เอื้ออารีราษฎร์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.ปัว
นายแดน จิตอารี
นายแดน จิตอารี
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ปัว
ร.อ.อดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ร.อ.อดุลย์ อานุภาพบรรเจิด
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.ปัว
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิสวัสดิ์
นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิสวัสดิ์
ส.อบจ.น่าน เขต 1 อ.เวียงสา
นายสนม นะวะสิทธิ์
นายสนม นะวะสิทธิ์
ส.อบจ.น่าน เขต 3 อ.เวียงสา
นางบุญมี ผัดผล
นางบุญมี ผัดผล
ส.อบจ.น่าน เบต 1 อ.ภูเพียง
นายเรวัต พรหมอารีย์
นายเรวัต พรหมอารีย์
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ภูเพียง
นายณัฐพงษ์ ใบยา
นายณัฐพงษ์ ใบยา
ส.อบจ.น่าน เขต 2 อ.ท่าวังผา
นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์
นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์
ส.อบจ.น่าน เขต อ.เฉลิมพระเกียรติ
นายณัฐชัย เติมวาณิช
นายณัฐชัย เติมวาณิช
ส.อบจ.น่าน เขต อ.เชียงกลาง
นายสัญ อินทะรังษี
นายสัญ อินทะรังษี
ส.อบจ.น่าน เขต อ.ทุ่งช้าง
นายโชติพัฒน์ โปธัญพิสิษฐ์
นายโชติพัฒน์ โปธัญพิสิษฐ์
ส.อบจ.น่าน เขต อ.นาน้อย
นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว
นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว
ส.อบจ.น่าน เขต อ.นาหมื่น
นายจรัญ คงธนวณิชย์
นายจรัญ คงธนวณิชย์
ส.อบจ.น่าน เขต อ.บ่อเกลือ
นายสงกรานต์ อายุยืน
นายสงกรานต์ อายุยืน
ส.อบจ.น่าน เขต อ.บ้านหลวง
นายเกียรติชัย ชัยนนถี
นายเกียรติชัย ชัยนนถี
ส.อบจ.น่าน เขต อ.แม่จริม
นายสุรชัย ดวงใจ
นายสุรชัย ดวงใจ
ส.อบจ.น่าน เขต อ.สองแคว
นายหยุน  ปรางค์สันติกุล
นายหยุน ปรางค์สันติกุล
ส.อบจ.น่าน เขต อ.สันติสุข
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-6000
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.