ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบจ.น่าน ติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.น่าน ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน    
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบจ.น่าน
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์
 
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ที่พัก ร้านอาหาร
 แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 โครงสร้างบุคลากร
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
  สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองช่าง
  กองการเจ้าหน้าที่
  กองสาธารณสุข
  กองคลัง
 
 
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภารกิจกู้ภัย
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน
ข่าวเด่น
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
 แผนการดำเนินงาน อบจ.น่าน ปี 2566
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2566
 
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สำนักเลขานุการ อบจ.
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองสาธารณสุข
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้อบจ. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565
อบจ.น่าน มอบเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565
อบจ.น่าน ประกอบพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) และแสดงออกของเจตนารมณ์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่าน ประกอบพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมินครราช ศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย) และแสดงออกของเจตนารมณ์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 ( 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การจัดระเบียบสายสื่อสาร และตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ
ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ อบจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2565 ( 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย การจัดระเบียบสายสื่อสาร และตัดกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาล
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยร่วมกันบำรุงต้นรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยร่วมกันบำรุงต้นรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
กองคลัง อบจ.น่าน จัดอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)
กองคลัง อบจ.น่าน จัดอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)
 
 
 
กู้ชีพ อบจ.น่าน (งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข) ได้รับแจ้งจากสายด่วน 1669 เหตุ ว. 40 รถจักรยานยนต์ชนกรวยจราจร สถานที่เกิดเหตุหน้าชุมสายโทรศัพท์ ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย
กู้ชีพ อบจ.น่าน (งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข) ได้รับแจ้งจากสายด่วน 1669 เหตุ ว. 40 รถจักรยานยนต์ชนกรวยจราจร สถานที่เกิดเหตุหน้าชุมสายโทรศัพท์ ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย
อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกัน ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลตามร่างกาย เจ้าหน้าที่ งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.น่าน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลน่าน
อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกัน ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลตามร่างกาย เจ้าหน้าที่ งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.น่าน ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลน่าน
 
งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.น่าน ได้รับแจ้ง ว.40 (เกิดอุบัติเหตุ) รถยนต์เก๋งลงร่องน้ำถนนบายบาส (ถนนปางค่า-ทุ่งเศรษฐี) ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลตามร่างกาย งานการแพทย์ฉุกเฉินกองสาธารณสุข อบจ.น่าน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
งานการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข อบจ.น่าน ได้รับแจ้ง ว.40 (เกิดอุบัติเหตุ) รถยนต์เก๋งลงร่องน้ำถนนบายบาส (ถนนปางค่า-ทุ่งเศรษฐี) ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย รู้สึกตัวดีมีบาดแผลตามร่างกาย งานการแพทย์ฉุกเฉินกองสาธารณสุข อบจ.น่าน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กู้ภัย อบจ.น่าน นำรถตัดถ่าง พร้อมรถกู้ชีพ อบจ.น่าน ออกปฏิบัติการในจุดเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1ราย ทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากรถและนำส่งโรงพยาบาลน่าน
กู้ภัย อบจ.น่าน นำรถตัดถ่าง พร้อมรถกู้ชีพ อบจ.น่าน ออกปฏิบัติการในจุดเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1ราย ทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากรถและนำส่งโรงพยาบาลน่าน
 
 
 
[ 29-11-2565] รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ...   doc120221129164057.pdf 
[ 02-11-2565] ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ...  
[ 26-10-2565] แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ...  
[ 20-10-2565] ประกาศขอปิดเส้นทางการสัญจรภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ...   doc120221025101606.pdf 
[ 18-10-2565] ประกาศใช้ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ...   ระเบียบการใช้รถยนต์โดยสาร 
[ 07-10-2565] แถลงการณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ...   แถลงการณ์ 
[ 07-10-2565] ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บร ...   ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ เอกสารประกอบการโอน 
[ 28-09-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าเรื่อง ...   ข้อบัญญัติ2566 
 
 
 
[ 02-12-2565]  กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องม ...  
[ 28-11-2565]  ช่องทางการรับเรื่องร้องและข้อมูลการทุจริต ...   doc120221128140443.png 
[ 28-11-2565]  โครงการ ขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่น   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปลดล็อกท้องถิ่น 
[ 14-03-2565]  รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในรอบปีงบประมาณ ...  
 
 
 
[ 29-11-2565] โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น ...   doc120221201102259.ถ doc220221201102259.ถ doc320221201102259.ถ 
[ 22-11-2565] โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางหลวงท้องถิ่น ...   doc120221122135147.ถ doc220221122135147.ถ doc320221122135147.pdf 
[ 11-11-2565] รถซ่อมบำรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกอเนกประสงค์ ...   doc120221122134415.pdf doc220221122134415.pdf doc320221122134415.pdf 
[ 19-10-2565] ชุดสามขานิรภัย ชนิดปรับองศา พร้อมอุปกรณ์ ...   doc120221122134051.pdf doc220221122134051.pdf doc320221122134051.pdf 
 
 
 
[ 02-11-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสามขานิรภัย ...   doc120221122152024.pdf 
[ 12-10-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตัดกิ่งไม้และตัดหญ้าไหล่ทางอเนกประสงค์ ...   doc120221122152340.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศขายทอดตลาด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
 
 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๐๐๐  โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๖๕
E-Mail :   saraban@nanpao.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.