กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.162.133.222  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
___________________________________________________________________________________________________________________


อบจ.น่าน จับมือเครือข่าย หนุนเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ เปิดติวเข้ม เสริมศักยภาพด้านการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
อบจ.น่าน ร่วมกับ ไฟฟ้าหงสา ม.ธุรกิจบัณฑิต และสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา น่าน จัดโครงการติวเข้มเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน เปิดติวเข้ม 3 วิชาหลัก ให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมทั้งจังหวัด โดยวิทยากรมืออาชีพหวังเพิ่มโอกาสสู่มหาวิทยาลัยของเด็กน่าน นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559เปิดเผยว่า อบจ.น่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ดำเนินการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน ได้เพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ ทั้งสาระวิชาในสายวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะทำการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และยังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยโครงการนี้ได้เพิ่มทักษะความรู้ 3 กลุ่มวิชาหลักที่สำคัญได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีติวเตอร์ระดับมืออาชีพจากเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 จำนวนกว่า 1,000 คน ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
 หน้า 1 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-6000
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.