กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.166.158.73  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
ผู้บริหาร อบจ.น่าน ร่วมสรงน้ำพระเถรานุเถระ และรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน
ผู้บริหาร อบจ.น่าน ร่วมสรงน้ำพระเถรานุเถระ และรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมให้การสนับสนุน ประเพณีสรงน้ำพระพุทธมงคลสัมฤทธิ์ อายุ 700 ปี
อบจ.น่าน ร่วมให้การสนับสนุน ประเพณีสรงน้ำพระพุทธมงคลสัมฤทธิ์ อายุ 700 ปี
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.ปอน
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.ปอน
อบจ.น่าน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส
อบจ.น่าน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส
 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ผาตอ – แสนทอง
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ผาตอ – แสนทอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.ทุ่งช้าง
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.ทุ่งช้าง
นายก อบจ.น่าน ถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันพระเจ้าน่านปี 2560
นายก อบจ.น่าน ถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันพระเจ้าน่านปี 2560
อบจ.น่าน ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
อบจ.น่าน ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
___________________________________________________________________________________________________________________
1 2
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.