กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.59-63
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.166.155.91  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.น่านประจำปี 2559
อบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.น่านประจำปี 2559
อบจ.น่าน ร่วมกับ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
อบจ.น่าน ร่วมกับ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
นายก อบจ.น่าน เปิดงาน “ซะป๊ะ ครั้งที่ 17”
นายก อบจ.น่าน เปิดงาน “ซะป๊ะ ครั้งที่ 17”
นายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ “มหัศจรรย์นาข้าวนันทบุรี”
นายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ “มหัศจรรย์นาข้าวนันทบุรี”
 
นายก อบจ.น่าน เปิดโครงการพัฒนาแกนนำ อสม.ระดับหมู่บ้าน จ.น่าน
นายก อบจ.น่าน เปิดโครงการพัฒนาแกนนำ อสม.ระดับหมู่บ้าน จ.น่าน
อบจ.น่าน จัดเสริมความรู้ดาราศาสตร์ให้เยาวชนในพื้นที่ จ.น่าน
อบจ.น่าน จัดเสริมความรู้ดาราศาสตร์ให้เยาวชนในพื้นที่ จ.น่าน
 อบจ.น่าน ผุดกิจกรรม CSR “ให้เกราะ เพราะห่วง” ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบเงินบริจาคจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนแก่ มทบ.38
อบจ.น่าน ผุดกิจกรรม CSR “ให้เกราะ เพราะห่วง” ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบเงินบริจาคจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนแก่ มทบ.38
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.พงษ์ อ.สันติสุข
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.พงษ์ อ.สันติสุข
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
___________________________________________________________________________________________________________________
1 2
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.