กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.198.158.24  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ตุงไชยให้ผู้สูงอายุ อ.ทุ่งช้าง
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ตุงไชยให้ผู้สูงอายุ อ.ทุ่งช้าง
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ จ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ จ.น่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรักษา
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรักษา
 
นายก อบจ.น่าน เปิดฝึกอบรมการผลิตสื่อฯ ด้วยแอพพลิเคชั่น
นายก อบจ.น่าน เปิดฝึกอบรมการผลิตสื่อฯ ด้วยแอพพลิเคชั่น
รองนายก อบจ.น่าน เปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35
รองนายก อบจ.น่าน เปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ
สาวน่านบ้านเฮา ขอบคุณ อบจ.น่าน ที่ให้การสนับสนุน
สาวน่านบ้านเฮา ขอบคุณ อบจ.น่าน ที่ให้การสนับสนุน
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
___________________________________________________________________________________________________________________
1 2
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.