กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.162.133.222  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
 
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเน€เธ”เนˆเธ™ เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
___________________________________________________________________________________________________________________
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน 
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา 
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ 
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา 
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน แก่พนักงานจ้าง
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน แก่พนักงานจ้าง 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีมอบของพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีมอบของพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีมอบบ้านพักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีมอบบ้านพักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม 
นายก อบจ.น่าน เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ตำบลม่วงตึ๊ด
นายก อบจ.น่าน เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ตำบลม่วงตึ๊ด 
อบจ.น่าน ร่วมโครงการคืนชีวิตสู่ผืนป่า “ม่อนพระเจ้า”
อบจ.น่าน ร่วมโครงการคืนชีวิตสู่ผืนป่า “ม่อนพระเจ้า” 
อบจ.น่าน ร่วมทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2561
อบจ.น่าน ร่วมทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2561 
อบจ.น่าน ร่วมดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร ให้เยาวชน จ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร ให้เยาวชน จ.น่าน 
อบจ.น่านจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย และสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
อบจ.น่านจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย และสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน 
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของ อบจ.น่าน
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของ อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 
อบจ.น่าน ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก
อบจ.น่าน ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก 
ประชุมใหญ่ กองช่าง อบจ.น่าน
ประชุมใหญ่ กองช่าง อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ อ.นาหมื่น
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ อ.นาหมื่น 
อบจ.น่าน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง
อบจ.น่าน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ งานสัมมนาพัฒนาผ้าทอและเครื่องเงินน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ งานสัมมนาพัฒนาผ้าทอและเครื่องเงินน่าน 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน 
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานประชุม การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานประชุม การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต 
อบจ.น่านจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย และสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
อบจ.น่านจัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย และสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน 
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10
อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 10  
อบจ.น่าน ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก
อบจ.น่าน ร่วมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก  
อบจ.น่าน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง
อบจ.น่าน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง การรักษาเครื่องจักรกล รถยนต์ และ พรบ.ขนส่ง  
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ อ.นาหมื่น
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการ อ.นาหมื่น  
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ งานสัมมนาพัฒนาผ้าทอและเครื่องเงินน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติ งานสัมมนาพัฒนาผ้าทอและเครื่องเงินน่าน  
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานตลาดนัดชุมชนคนเมืองน่าน  
ประชุมใหญ่ กองช่าง อบจ.น่าน
ประชุมใหญ่ กองช่าง อบจ.น่าน 
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานประชุม การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต
นายก อบจ.น่าน เป็นประธานประชุม การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน  
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของ อบจ.น่าน
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของ อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร ประจำปี 2561
อบจ.น่าน จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร ประจำปี 2561  
อบจ.น่าน สนับสนุนค่ายคุณธรรมเยาวชน อ.เฉลิมพระเกียรติ
อบจ.น่าน สนับสนุนค่ายคุณธรรมเยาวชน อ.เฉลิมพระเกียรติ 
อบจ.น่าน จัดโครงการ “พลังเยาวชนน่านสร้างสรรค์ สานฝันสู่ CMU”
อบจ.น่าน จัดโครงการ “พลังเยาวชนน่านสร้างสรรค์ สานฝันสู่ CMU”  
อบจ.น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านค่ายพุทธบุตร มุ่งหวังให้เยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกันตนเองจากสิ่งเสื่อมโทรมในสังคม ดำรงตนได้อย่างเหมาะสมและมั่นคง
อบจ.น่าน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านค่ายพุทธบุตร มุ่งหวังให้เยาวชนที่ร่วมโครงการเป็นคนดี มีภูมิคุ้มกันตนเองจากสิ่งเสื่อมโทรมในสังคม ดำรงตนได้อย่างเหมาะสมและมั่นคง 
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา ใช้ธรรมนำทางให้ผู้สูงอายุไม่ยึดติด เพื่อการดำรงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา ใช้ธรรมนำทางให้ผู้สูงอายุไม่ยึดติด เพื่อการดำรงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข 
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ตุงไชยให้ผู้สูงอายุ อ.ทุ่งช้าง
อบจ.น่าน จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ตุงไชยให้ผู้สูงอายุ อ.ทุ่งช้าง 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ จ.น่าน
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ จ.น่าน 
อบจ.น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
อบจ.น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรักษา
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรักษา 
นายก อบจ.น่าน เปิดฝึกอบรมการผลิตสื่อฯ ด้วยแอพพลิเคชั่น
นายก อบจ.น่าน เปิดฝึกอบรมการผลิตสื่อฯ ด้วยแอพพลิเคชั่น 
รองนายก อบจ.น่าน เปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35
รองนายก อบจ.น่าน เปิดโครงการฝึกงาน มาตรา 35 
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ
รองนายก อบจ.น่าน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ 
สาวน่านบ้านเฮา ขอบคุณ อบจ.น่าน ที่ให้การสนับสนุน
สาวน่านบ้านเฮา ขอบคุณ อบจ.น่าน ที่ให้การสนับสนุน 
อบจ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ร่วมงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อบจ.น่าน ร่วมงานเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
อบจ.น่าน ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
อบจ.น่าน ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
อบจ.น่าน บวงสรวง 3 ศาล และรดน้ำดำหัวนายก อบจ.น่าน
อบจ.น่าน บวงสรวง 3 ศาล และรดน้ำดำหัวนายก อบจ.น่าน 
อบจ.น่าน ร่วมสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน 
นายก อบจ.น่าน ร่วมชมและเป็นกำลังใจการแข่งขันยิมนาสติก
นายก อบจ.น่าน ร่วมชมและเป็นกำลังใจการแข่งขันยิมนาสติก 
นายก อบจ.น่าน ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
นายก อบจ.น่าน ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" 
นายกนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
นายกนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
นายก อบจ.น่าน พร้อมด้วย รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์
นายก อบจ.น่าน พร้อมด้วย รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ 
นายก อบจ.น่านเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
นายก อบจ.น่านเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น 
นายก อบจ.น่าน และข้าราชการลูกจ้าง ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย
นายก อบจ.น่าน และข้าราชการลูกจ้าง ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-6000
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.