กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.162.133.222  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ โดย อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.เชียงรายศึกษาดูงาน อบจ.น่าน
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
อบจ.น่าน จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
โครงการดูแลสุขภาพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย อบจ.น่าน
 
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน สนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาว อ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการ การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
อบจ.น่าน ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน เบบินคา
 
 
เธ เธฒเธฃเธเธดเธˆเธเธนเน‰เธ เธฑเธข เธญเธšเธˆ.เธ™เนˆเธฒเธ™
___________________________________________________________________________________________________________________
กู้ภัย อบจ.น่าน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
กู้ภัย อบจ.น่าน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
การฝึกซ้อมดับเพลิงฯ บ.เลฟโก้ฟู้ดส์ จำกัด
การฝึกซ้อมดับเพลิงฯ บ.เลฟโก้ฟู้ดส์ จำกัด 
การฝึกซ้อมดับเพลิงฯ บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
การฝึกซ้อมดับเพลิงฯ บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บ.ชนม์เจริญฟาร์ม
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บ.ชนม์เจริญฟาร์ม  
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บ. ใจงาม จำกัด
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บ. ใจงาม จำกัด 
การฝึกซ้อมดับเพลิงฯบ.ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่จำกัด
การฝึกซ้อมดับเพลิงฯบ.ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่จำกัด 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงก๋วยเตี๋ยวตั้งบ้วนฮั้ว
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโรงก๋วยเตี๋ยวตั้งบ้วนฮั้ว 
รถเสียหลักชนเกาะกลางบริเวณหน้าปั๊มบางจากบ้านปางค่า
รถเสียหลักชนเกาะกลางบริเวณหน้าปั๊มบางจากบ้านปางค่า 
เหตุสาธารณภัย จับสัตว์เลื้อยคลาน (งู)
เหตุสาธารณภัย จับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) 
อุบัติเหตุจราจรบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านอภัย
อุบัติเหตุจราจรบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านอภัย 
อุบัติเหตุจราจรผู้บาดเจ็บ2 ราย และเสียชีวิต1ราย
อุบัติเหตุจราจรผู้บาดเจ็บ2 ราย และเสียชีวิต1ราย  
อุบัติเหตุจราจรรถตกเหวมีผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย
อุบัติเหตุจราจรรถตกเหวมีผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย  
อุบัติเหตุจราจรรถมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อุบัติเหตุจราจรรถมีผู้เสียชีวิต 1 ราย  
รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลมีผู้บาดเจ็บ1ราย
รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ส่วนบุคคลมีผู้บาดเจ็บ1ราย 
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.ทุ่งช้าง 
รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงบาดเจ็บ 1 ราย
รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงบาดเจ็บ 1 ราย 
เหตุสาธารณภัย จับสัตว์เลื้อยคลาน (งู)
เหตุสาธารณภัย จับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) 
บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดถนนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
เหตุสาธารณภัย จับสัตว์เลื้อยคลาน (งู)
เหตุสาธารณภัย จับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) 
นำส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา อ.เฉลิมพระเกียรติ
นำส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา อ.เฉลิมพระเกียรติ 
อุบัติเหตุจราจร ที่เกิดเหตุสี่แยกไฟแดงข่วงเมือง
อุบัติเหตุจราจร ที่เกิดเหตุสี่แยกไฟแดงข่วงเมือง 
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง) 
เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบจ.น่าน เข้าร่วมการอบรมและซ้อมแผน ณ โรงบรรจุก๊าซ ปตท.
เจ้าหน้าที่กู้ภัย อบจ.น่าน เข้าร่วมการอบรมและซ้อมแผน ณ โรงบรรจุก๊าซ ปตท. 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ภัย อบจ.น่านระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 - 9 มิถุนายน 2557
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ภัย อบจ.น่านระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 - 9 มิถุนายน 2557  
อุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนที่เกิดเหตุสี่แยกอภัย อำเภอเมืองน่าน
อุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์ถูกรถยนต์เฉี่ยวชนที่เกิดเหตุสี่แยกอภัย อำเภอเมืองน่าน 
ตัดต้นไม้บริเวณหน้าวัดแสงดาว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
ตัดต้นไม้บริเวณหน้าวัดแสงดาว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง 
นำศพผู้เสียชีวิตจากอำเภอนาน้อยส่งกลับภูมิลำเนาเขตอำเภอเวียงสา
นำศพผู้เสียชีวิตจากอำเภอนาน้อยส่งกลับภูมิลำเนาเขตอำเภอเวียงสา 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ภัย อบจ.น่านระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2557
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ภัย อบจ.น่านระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2557  
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)ระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2557
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)ระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2557 
เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ
เจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ 
เหตุสาธารณภัย จับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) บ้านปางค่า
เหตุสาธารณภัย จับสัตว์เลื้อยคลาน (งู) บ้านปางค่า 
อุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะเฉี่ยวชนที่เกิดเหตุหน้าปั๊มเอสโซ่ บนถนนน่าน - สา
อุบัติเหตุจราจรรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะเฉี่ยวชนที่เกิดเหตุหน้าปั๊มเอสโซ่ บนถนนน่าน - สา  
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ภัย อบจ.น่าน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำศูนย์กู้ภัย อบจ.น่าน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
อุบัติเหตุจราจร(จักรยานยนต์เฉี่ยวชน)ที่เกิดเหตุสี่แยกพวงพยอม
อุบัติเหตุจราจร(จักรยานยนต์เฉี่ยวชน)ที่เกิดเหตุสี่แยกพวงพยอม 
นำส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับภูมิลำเนา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย
นำส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับภูมิลำเนา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย 
นำส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา อำเภอทุ่งช้าง
นำส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา อำเภอทุ่งช้าง 
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 เมษายน 2557  
อุบัติเหตุจราจร(จักรยานยนต์แฉลบล้มเอง)ข้างวัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน
อุบัติเหตุจราจร(จักรยานยนต์แฉลบล้มเอง)ข้างวัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน 
นำส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา อำเภอนาหมื่น
นำส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา อำเภอนาหมื่น  
เหตุเพลิงไหม้ กุฏิวัดเชียงราย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
เหตุเพลิงไหม้ กุฏิวัดเชียงราย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน  
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ปี 2557
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ ปี 2557 
สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์กู้ภัย อบจ.น่าน ระหว่างวันที่ 9 – 23 เดือน เมษายน 2557
สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์กู้ภัย อบจ.น่าน ระหว่างวันที่ 9 – 23 เดือน เมษายน 2557  
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 
อุบัติเหตุจราจร(รถบรรทุกเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์)ที่เกิดเหตุสี่แยกพันต้น
อุบัติเหตุจราจร(รถบรรทุกเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์)ที่เกิดเหตุสี่แยกพันต้น 
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมี
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมี 
นำส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาบ้านสะจุก อำเภอบ่อเกลือ
นำส่งศพผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาบ้านสะจุก อำเภอบ่อเกลือ  
สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์กู้ภัย อบจ.น่าน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557
สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์กู้ภัย อบจ.น่าน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)วันที่ 13 เดือน มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 24 เดือน มีนาคม 2557
งานสนับสนุนน้ำในการอุปโภคและบริโภค(ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง)วันที่ 13 เดือน มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 24 เดือน มีนาคม 2557  
อุบัติเหตุจราจร(รถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง)ที่เกิดเหตุ ถนนพลังแผ่นดิน ตำบลไชยสถาน
อุบัติเหตุจราจร(รถยนต์เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง)ที่เกิดเหตุ ถนนพลังแผ่นดิน ตำบลไชยสถาน  
อุบัติเหตุจราจร(จักรยานยนต์แฉลบล้มเอง)ที่เกิดเหตุบ้านน้ำต้วน ตำบลเมืองจัง
อุบัติเหตุจราจร(จักรยานยนต์แฉลบล้มเอง)ที่เกิดเหตุบ้านน้ำต้วน ตำบลเมืองจัง 
ระงับเหตุอัคคีภัย (เพลิงไหม้กองฟางในโรงเก็บฟาง)เขตตำบลท่าน้าว
ระงับเหตุอัคคีภัย (เพลิงไหม้กองฟางในโรงเก็บฟาง)เขตตำบลท่าน้าว  
จยย.เฉี่ยวชนกับ จยย.หน้าตลาดสดแสงดาวเจ็บ 2!!
จยย.เฉี่ยวชนกับ จยย.หน้าตลาดสดแสงดาวเจ็บ 2!! 
จยย.ชนกำแพงบ้าน บาดเจ็บ 1 ราย
จยย.ชนกำแพงบ้าน บาดเจ็บ 1 ราย 
จยย.ชน จยย.หน้าหมู่บ้านสันติภาพ บาดเจ็บ 2 ราย
จยย.ชน จยย.หน้าหมู่บ้านสันติภาพ บาดเจ็บ 2 ราย  
ประกาศเตือนภัย
ประกาศเตือนภัย "พายุ “วีเซนเต”" 
จยย.ชน จยย.หน้าสนามบินน่าน บาดเจ็บ 2 ราย
จยย.ชน จยย.หน้าสนามบินน่าน บาดเจ็บ 2 ราย 
ประกาศเตือนพยากรณ์อากาศ ภาคเหนือ วันที่ 09/07/2012
ประกาศเตือนพยากรณ์อากาศ ภาคเหนือ วันที่ 09/07/2012 
จยย.ชนท้ายรถกระบะหน้า รร.เทคนิคน่าน บาดเจ็บ 2 ราย
จยย.ชนท้ายรถกระบะหน้า รร.เทคนิคน่าน บาดเจ็บ 2 ราย 
ประการเตือนกรมอุตุนิยมวิทยา
ประการเตือนกรมอุตุนิยมวิทยา 
 หน้า 1 | 2 | 
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-6000
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.