กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.59-63
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบจ.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาอบจ.
กองช่าง
กองการศึกษา
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.224.188.134  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
7 หน่วยงานน่าน รวมใจเฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี ร่วมใจปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว
7 หน่วยงานน่าน รวมใจเฉลิมพระเกียรติในหลวง ทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี ร่วมใจปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว
นายก อบจ.น่าน ร่วมการประชุมใหญ่สาขาสภาผู้สูงอายุ จ.น่าน
นายก อบจ.น่าน ร่วมการประชุมใหญ่สาขาสภาผู้สูงอายุ จ.น่าน
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
อบจ.น่าน ส่งเสริมมิติทางจิต ผู้สูงอายุ อ.ปัว ในวันอัฏฐมีบูชา
อบจ.น่าน จัดโครงการร่มไทรใฝ่ธรรม เสริมศักยภาพผู้สูงอายุอ.ท่าวังผา
อบจ.น่าน จัดโครงการร่มไทรใฝ่ธรรม เสริมศักยภาพผู้สูงอายุอ.ท่าวังผา
 
อบจ.น่าน นำทีม 8 หน่วยงานผนึกกำลัง สร้างความร่วมมือ สร้างสุขภาพดี ผ่านโครงกายขับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
อบจ.น่าน นำทีม 8 หน่วยงานผนึกกำลัง สร้างความร่วมมือ สร้างสุขภาพดี ผ่านโครงกายขับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
อบจ.น่าน จัดค่ายพุทธบุตร เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.น่าน จัดค่ายพุทธบุตร เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.น่าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ อ.แม่จริม
อบจ.น่าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ อ.แม่จริม
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.แม่ขะนิง
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.แม่ขะนิง
 
 
ข่าวเด่น อบจ.
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.