กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.91.16.95  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
 กู้ภัย อบจ.น่าน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
กู้ภัย อบจ.น่าน ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
อบจ.น่าน ให้การสนับสนุนประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561
อบจ.น่าน ให้การสนับสนุนประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561
อบจ.น่าน สนับสนุนศึกมวยไทย ของดีบ่อสวก
อบจ.น่าน สนับสนุนศึกมวยไทย ของดีบ่อสวก
อบจ.น่าน สนับสนุนกรีฑาประชาชน จ.น่าน ปี 2561
อบจ.น่าน สนับสนุนกรีฑาประชาชน จ.น่าน ปี 2561
 
อบจ.น่าน มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
อบจ.น่าน มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
อบจ.น่าน ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ 2 หมู่บ้านในตำบลเรือง
อบจ.น่าน ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ 2 หมู่บ้านในตำบลเรือง
รองนายก อบจ.น่าน ปิดโครงการ Care Giver อ.ภูเพียง
รองนายก อบจ.น่าน ปิดโครงการ Care Giver อ.ภูเพียง
อบจ.น่าน สนับสนุนพัฒนา อสม.ประจำปี 2560
อบจ.น่าน สนับสนุนพัฒนา อสม.ประจำปี 2560
 
 
ข่าวเด่น อบจ.
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.