กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.59-63
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.204.215.151  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน หนุนชุมชนลดความขัดแย้ง ให้ความรู้แก่ชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ
อบจ.น่าน หนุนชุมชนลดความขัดแย้ง ให้ความรู้แก่ชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ
อบจ.น่าน หนุนสตรี อ.นาหมื่น ฝึกอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน
อบจ.น่าน หนุนสตรี อ.นาหมื่น ฝึกอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน
อบจ.น่าน เสริมพลังมวลชนเข้มแข็ง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ต้านยาเสพติด   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบจ.น่าน เสริมพลังมวลชนเข้มแข็ง ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร.ร.ตาลชุมฯ อบจ.น่าน ฝึกเด็กเรียนรู้การทำนา ผลิตข้าว จัดโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” สานต่อแนวพระราชดำริ
ร.ร.ตาลชุมฯ อบจ.น่าน ฝึกเด็กเรียนรู้การทำนา ผลิตข้าว จัดโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” สานต่อแนวพระราชดำริ
 
อบจ.น่าน จัดโครงการ ธรรมะม่วนใจ๋ ต.ถืมตอง เสริมภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม
อบจ.น่าน จัดโครงการ ธรรมะม่วนใจ๋ ต.ถืมตอง เสริมภูมิคุ้มกันทางศีลธรรม
นายก อบจ.น่าน  ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังจากระดับน้ำลด
นายก อบจ.น่าน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังจากระดับน้ำลด
นายก อบจ.น่าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านผู้ประสบอุทกภัย
นายก อบจ.น่าน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านผู้ประสบอุทกภัย
อบจ.น่าน รวมพลังจัดกิจกรรม Green for MOM
อบจ.น่าน รวมพลังจัดกิจกรรม Green for MOM
 
 
ข่าวเด่น อบจ.
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.