กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.81.117.119  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
นายก อบจ.น่าน ร่วมชมและเป็นกำลังใจการแข่งขันยิมนาสติก
นายก อบจ.น่าน ร่วมชมและเป็นกำลังใจการแข่งขันยิมนาสติก
นายก อบจ.น่าน ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
นายก อบจ.น่าน ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
นายกนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
นายกนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
นายก อบจ.น่าน พร้อมด้วย รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์
นายก อบจ.น่าน พร้อมด้วย รองนายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์
 
นายก อบจ.น่านเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
นายก อบจ.น่านเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
นายก อบจ.น่าน และข้าราชการลูกจ้าง ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย
นายก อบจ.น่าน และข้าราชการลูกจ้าง ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายก อบจ.น่าน ร่วมกิจกรรม "เสวนาสภากาแฟ" จ.น่าน
นายก อบจ.น่าน ร่วมพูดคุยประเด็นความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน น่านเกมส์
นายก อบจ.น่าน ร่วมพูดคุยประเด็นความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน น่านเกมส์
 
 
ข่าวเด่น อบจ.
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.