ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.น่าน โทร.0-5471-0015/ 0-5471-0622
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน‏
 
คณะผู้บริหารอบจ.
สมาชิกสภาอบจ.
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาฯ
กองช่าง
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวเด่น อบจ.


คณะครูและแม่บ้าน สปป.ลาว เยี่ยมชม
คณะครูและแม่บ้านเมืองหงสา สปป.ลาว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำโดยนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ให้การต้อนรับคณะครูและแม่บ้านจากเมืองหงสา สปป.ลาว แขวงไชยบุลี จำนวน ๒๐ ท่าน นำโดยท่านนางคำฮู้ สอระสุก หัวหน้าหน่วยงานส่งเสริมความก้าวหน้าของแม่หญิง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ดาราศาสตร์และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ “อาคารดารานภาทัศน์” โดยการประสานงานของนายเสถียร ชาติพงศ์ ที่ปรึกษาบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 หน้า 1 | 2 | 
 
   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด