กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน‏
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบจ.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาอบจ.
กองช่าง
กองการศึกษา
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองกิจการสภาอบจ.
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองแผนและงบประมาณ
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.196.243.192  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน จัดงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่าน จัดงานวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบจ.น่าน จัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
อบจ.น่าน จัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทยสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
อบจ.น่าน จัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ สร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์
อบจ.น่าน จัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ สร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์
อบจ.น่าน จัดกิจกรรมการเกี่ยวข้าว ตามโครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว
อบจ.น่าน จัดกิจกรรมการเกี่ยวข้าว ตามโครงการฝึกประสบการณ์และพัฒนาผลผลิตข้าว
 
อบจ.น่านจัดโครงการ ค่ายสานสัมพันธ์ ฝันสู่โดม ครั้งที่ ๑๒
อบจ.น่านจัดโครงการ ค่ายสานสัมพันธ์ ฝันสู่โดม ครั้งที่ ๑๒
นายก อบจ.น่าน มอบแฟ้มเอกสารหนาแก่ จทบ.น่าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.
นายก อบจ.น่าน มอบแฟ้มเอกสารหนาแก่ จทบ.น่าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.
อบจ.ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
อบจ.ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
อบจ.น่าน ต้อนรับคณะนักศึกษาทุน ป.โท จากแขวงอุดมไซ สปป.ลาว
อบจ.น่าน ต้อนรับคณะนักศึกษาทุน ป.โท จากแขวงอุดมไซ สปป.ลาว
 
 
ข่าวเด่น อบจ.
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.