กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.๕๙ - ๖๓
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
สำนักปลัด อบจ.น่าน
กองคลัง อบจ.น่าน
กองกิจการสภา อบจ.น่าน
กองช่าง อบจ.น่าน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.น่าน
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.น่าน
กองการศึกษา อบจ.น่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.น่าน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.166.174.48  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
นายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
นายก อบจ.น่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
อบจ.น่าน ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนน เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
อบจ.น่าน ร่วมตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนน เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวาย ร.9
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.น่าน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวาย ร.9
อบจ.น่าน ร่วมดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนสองแคว
อบจ.น่าน ร่วมดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนสองแคว
 
อบจ.น่าน ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบแว่นสายตาแก่ประชาชน ใน อ.เชียงกลาง
อบจ.น่าน ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบแว่นสายตาแก่ประชาชน ใน อ.เชียงกลาง
อบจ.น่าน ร่วมดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯ
อบจ.น่าน ร่วมดำเนินโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯ
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.ส้าน
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.ส้าน
สื่อมวลชน จ.น่าน เยี่ยมชมอาคารดารานภาทัศน์ อบจ.น่าน
สื่อมวลชน จ.น่าน เยี่ยมชมอาคารดารานภาทัศน์ อบจ.น่าน
 
 
ภาพกิจกรรม
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.