กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ.59-63
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบจ.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาอบจ.
กองช่าง
กองการศึกษา
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ทดสอบ2558
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าอบจ.ควรแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  54.80.56.175  
  ยินดีต้อนรับ  
     
 
 
     
อบจ.น่าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ อ.แม่จริม
อบจ.น่าน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ อ.แม่จริม
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.แม่ขะนิง
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.แม่ขะนิง
นายก อบจ.น่าน ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาคณะสงฆ์ จ.น่าน
นายก อบจ.น่าน ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการศึกษาคณะสงฆ์ จ.น่าน
อบจ.น่าน เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ อ.นาหมื่น ทั้งร่างกายและจิตใจ
อบจ.น่าน เสริมศักยภาพผู้สูงอายุ อ.นาหมื่น ทั้งร่างกายและจิตใจ
 
อบจ.น่าน จัดค่ายพุทธบุตร เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.น่าน จัดค่ายพุทธบุตร เสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
อบจ.น่าน ร่วมสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่านและรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน
อบจ.น่าน ร่วมสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่านและรดน้ำดำหัว ผวจ.น่าน
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.เมืองจัง
อบจ.น่าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ต.เมืองจัง
อบจ.น่าน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส
อบจ.น่าน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส
 
 
ภาพกิจกรรม
___________________________________________________________________________________________________________________
 
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ๕๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-5471-0015
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  แหล่งท่องเที่ยว  I  ที่พัก-ร้านอาหาร  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบจ.