ยินดีต้อนรับสู่ อบจ.น่าน โทร.0-5471-0015/ 0-5471-0622
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ อบจ.
 จุดมุ่งหมาย
 อำนาจหน้าที่ อบจ.
 ตราสัญลักษณ์อบจ.
 
 ประวัติจังหวัด
 ที่ตั้งและอาณาเขต
 การเดินทาง
 ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด
 เทศกาลและประเพณีจังหวัด
 ผลิตภัณฑ์จังหวัด
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
 แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕
 แผน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำน่าน‏
 
คณะผู้บริหารอบจ.
สมาชิกสภาอบจ.
ข้าราชการระดับบริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองกิจการสภาฯ
กองช่าง
กองแผนและงบประมาณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บไซต์บริการข้อมูล
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ภาพกิจกรรม


การแข่งขันมวยไทย ศึกดาว อบจ.น่าน ต้านยาเสพติด
อบจ.น่าน จัดงานการแข่งขันมวยไทย ศึกดาวรุ่ง อบจ.น่าน ต้านยาเสพติด นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย ศึกดาวรุ่ง อบจ.น่าน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๑)โดยโครงการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดทำร่วมกับ ฝ่ายกีฬาอำเภอภูเพียง นำโดยนายเรวัต พรหมอารีย์ สมาชิกอบจ.น่านอำเภอภูเพียงเขต ๒ และนายวัยพจน์ ดีวงค์ อดีตสมาชิกอบจ.น่านอำเภอภูเพียงเขต ๒ โดยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของศิลปะมวยไทย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวให้อยู่คู่คนไทยสืบไป โดยมวยไทยนั้นเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สืบทอดกันมายาวนานและนับเป็นกีฬาที่นิยมกันมากโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนทั้งชายและหญิง การฝึกซ้อมมวยไทยถือเป็นการออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ฝึกจิตใจให้มีสมาธิ มีจิตใจที่แข็งแกร่งมีระเบียบวินัย มีความอดทน มีคุณธรรม รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และมีจิตสำนึกของความเป็นไทยทำให้เยาวชนไม่มีเวลาที่จะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ สามารถป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่งด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้น ณ สนามมวยชั่วคราว ตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 หน้า 1 | 
 
   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป  
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด